Bestuur

Frans Joor - algemeen bestuurslid musicazelandica@gmail.com

Pieter Nieuwenhuize - penningmeester pjanieuwenhuize@home.nl

Artistieke Adviesraad

Daan Manneke